Víťazi – Právnická firma roka 2019

Právnická firma roka – Domáca advokátska kancelária  
Víťaz kategórie:    Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Právnická firma roka – Medzinárodná advokátska kancelária    
Víťaz kategórie:    Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Pro Bono & CSR 
Víťaz kategórie:    Krivak & Co, s.r.o.

Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie:    Paul Q

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.
 • V4 Legal, s.r.o.

Hospodárska súťaž

Víťaz kategórie:    ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie:    IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.  

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • VIVID LEGAL, s.r.o.

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategórie:    SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie:    Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie:    Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Bartošík Šváby s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Squire Patton Boggs s.r.o.
 • VIVID LEGAL, s.r.o.

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie:    BRICHTA & PARTNERS

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • Paul Q
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie:    STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Paul Q

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • BRICHTA & PARTNERS
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Dagital Legal, s.r.o.
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o.

Pracovné právo

Víťaz kategórie:    KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o.
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Verejné obstarávanie

Víťaz kategórie:    RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Nosko & Partners s.r.o.
 • Paul Q
 • VIVID LEGAL, s.r.o.

Sporová agenda

Víťaz kategórie:    Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • Valko Marián & partners, s.r.o.

Daňové právo

Víťaz kategórie:    PRK Partners s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • PricewaterhouseCoopers Legal, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • Advokátska kancelária MCL s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • VIVID LEGAL, s.r.o.

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategórie:    Kinstellar, s.r.o.

Veľmi odporúčaná kancelária

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčaná kancelária

 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners, s. r. o.
 • Paul Q
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • VIVID LEGAL, s.r.o.