Víťazi – Právnická firma roka 2018

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2018. Cieľom súťaže bolo poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Právnickou firmou roka v danej kategórii sa stala veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. apríla 2018 v Bratislave.

 

Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária

Víťaz kategórie:    Ružička Csekes s.r.o.

 

Právnická firma roka – medzinárodná advokátska kancelária

Víťaz kategórie:    Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

 

Právo obchodných spoločností

Víťaz kategórie:
Ružička Csekes s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.

Odporúčané:

 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

 

Hospodárská súťaž

Víťaz kategórie:
Kinstellar, s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN FALATH GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

 

Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie:
IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • BOĽOŠ & PARTNERS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • G. Lehnert, k.s.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.

 

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategórie:
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

 

Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

 

Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie:
Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • Deloitte Legal s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • PRK Partners s.r.o.
 • Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

 

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie:
BRICHTA & PARTNERS

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Deloitte Legal s.r.o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

 

Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie:
Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.

Odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Deloitte Legal s.r.o.
 • Ernst & Young Law s. r. o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka

 

Pracovné právo

Víťaz kategórie:
NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • Kvasňovský & Partners s.r.o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • PRK Partners s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • MST PARTNERS, s.r.o.

 

Verejné obstarávania

Víťaz kategórie:
Ružička Csekes s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • MENKE LEGAL s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária Zárecký Zeman
 • Böhm & Partners
 • HMG LEGAL, s.r.o.
 • MAPLE & FISH s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • V4 Legal, s. r. o.

 

Sporová agenda

Víťaz kategórie:
Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
 • ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o.
 • ČERNEJOVÁ & HRBEK, s.r.o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • BRICHTA & PARTNERS
 • Advokátska kancelária Squire Patton Boggs s.r.o.
 • G. Lehnert, k.s.
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • Bartošík Šváby s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Škubla & Partneri s. r. o.

 

Daňové právo

Víťaz kategórie:
PRK Partners s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • G. Lehnert, k.s.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s.r.o.
 • Ernst & Young Law s. r. o.
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • V4 Legal, s. r. o.

 

Trestné právo

Víťaz kategórie:
Laciak & Co., s.r.o.

Veľmi odporúčané:

 • Advokátska kancelária doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. s.r.o.
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka
 • PAUL.Q LAW FIRM s.r.o.
 • PETERKA & PARTNERS advokátska kancelária s.r.o. organizačná zložka
 • Ružička Csekes s.r.o.
 • V4 Legal, s. r. o.