PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2023

Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK vyhlásili víťazov súťaže Právnická firma roka 2023. Cieľom súťaže je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v kľúčových odboroch práva. Slavnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. apríla 2023 v Radisson Blu Carlton v Bratislave.


 

Hlavná cena:

Domáca advokátska kancelária – RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Medzinárodná advokátska kancelária – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Zvláštne kategórie: 

Pro Bono & CSR – Krivak & Co, s. r. o.

Najlepšie klientské služby – act MPH advocates

 

Odborné kategórie:

1. Právo obchodných společnosti – PRK Partners s.r.o. 

2. Hospodárska súťaž – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

3. Reštrukturalizácia a insolvencia – Kinstellar, s. r. o.

4. Developerské projekty a nehnuteľnosti – Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

5. Fúzie a akvizície – RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

6. Bankovníctvo a financie – SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

7. Duševné vlastníctvo – BRICHTA & PARTNERS

8. Telekomunikácie, právo informačných technológií – act MPH advocates

9. Pracovné právo – NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

10. Verejné obstarávanie – RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

11. Sporová agenda – Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

12. Daňové právo – Highgate Law & Tax, s.r.o.

13. Trestné právo – Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

14. Energetika a energetické projekty – RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

15. Compliance – G. Lehnert, s.r.o.

16. Logistika a dopravné stavby – SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

17. Zdravotnícke právo – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

18. Právo životného prostredia – Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.


 

PODROBNÉ VÝSLEDKY VRÁTANE VEĽMI ODPORÚČANÝCH A ODPORÚČANÝCH:

Právnická firma roka 2023 (SK)

 

Odborné kategórie: Právo obchodných společnosti

Víťaz kategórie: PRK Partners s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

 

Hospodárska súťaž

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

 

Reštrukturalizácia a insolvencia

Víťaz kategórie: Kinstellar, s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.
 • Valko & Volný, s.r.o.

 

Developerské projekty a nehnuteľnosti

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HALADA advokátska kancelária s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.

 

Fúzie a akvizície

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Ernst & Young Law s. r. o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.
 • Stentors advokátska kancelária s.r.o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

 

Bankovníctvo a financie

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • Paul Q
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

 

Duševné vlastníctvo

Víťaz kategórie: BRICHTA & PARTNERS s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Paul Q
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MG LEGAL s.r.o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • MATHISON legal s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • V4 Legal, s.r.o.

 

Telekomunikácie, právo informačných technológií

Víťaz kategórie: act MPH advocates

Velmi Odporúčané:

 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s.r.o.
 • MATHISON legal s.r.o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Odporúčané:

 • BRICHTA & PARTNERS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

 

Pracovné právo

Víťaz kategórie: NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • Accace Legal SK, s. r. o.
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • Paul Q
 • PRK Partners s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • LEGATE, s.r.o.
 • NK Law Group, advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • Vojčík & Partners, s.r.o.

 

Verejné obstarávanie

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Krivak & Co, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • MENKE LEGAL s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • Paul Q
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária

 

Sporová agenda

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

Odporúčané:

 • Böhm & Partners
 • IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • Valko & Volný, s.r.o.

 

Daňové právo

Víťaz kategórie: Highgate Law & Tax, s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HALADA advokátska kancelária s.r.o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • V4 Legal, s.r.o.

 

Trestné právo

Víťaz kategórie: Advokátska kancelária Strémy s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

 

Energetika a energetické projekty

Víťaz kategórie: RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • Kinstellar, s. r. o.
 • KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • L/R/P advokáti, s.r.o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

 

Compliance

Víťaz kategórie: G. Lehnert, s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
 • FALATH & PARTNERS
 • Kinstellar, s.r.o.
 • LEGATE, s.r.o.
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Bukovinský & Chlipala, s.r.o.
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • Glatzová & Co., s. r. o.
 • Highgate Law & Tax, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Paul Q
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

 

Logistika a dopravné stavby

Víťaz kategórie: SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • Kinstellar, s.r.o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • Mičinský & Partners s.r.o.
 • MST PARTNERS, s. r. o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Hronček & Kolínová právne služby
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • STANĚK VETRÁK & PARTNERI, s.r.o.

 

Zdravotnícke právo

Víťaz kategórie: HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s.r.o.
 • Paul Q
 • Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.

Odporúčané:

 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Kinstellar, s. r. o.
 • Lansky, Ganzer, Jacko & Partner, s. r. o.
 • PRK Partners s.r.o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

 

Právo životného prostredia

Víťaz kategórie: Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Velmi Odporúčané:

 • act MPH advocates
 • HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
 • LEGATE, s.r.o.
 • Paul Q
 • SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o.
 • URBAN GAŠPEREC BOŠANSKÝ, s.r.o., advokátska kancelária
 • Weinhold Legal, s.r.o advokátska kancelária

Odporúčané:

 • Advokátska kancelária SEMANČÍN & PARTNERS s.r.o.
 • Böhm & Partners
 • Deloitte Legal s. r. o.
 • G. Lehnert, s.r.o.
 • Hillbridges, s. r. o.
 • Kinstellar, s.r.o.
 • RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.