PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2021

Vážení kolegovia,

aktuálna pandemická situácia ochromila i segment spoločenských akcií.

Aj napriek tomu, že v EPRAVO.SK veríme, že sa nielen pracovný život čoskoro vráti do starých koľají, netrúfame si predpovedať, kedy a ako sa tak stane. V tejto súvislosti žiaľ nie sme schopní upresniť, v akej podobe sa uskutoční slávnostné odovzdávanie cien PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2021. Deviaty ročník tejto obľúbenej súťaže však v každom prípade vyhlasujeme – či už sa uvidíme osobne alebo len virtuálne, akcia sa určite uskutoční. Pokúsime sa urobiť maximum a zaistiť všetko tak, ako ste boli po minulé roky zvyknutí.

Všetky prípravy na nový ročník tak pokračujú. V priebehu prvého decembrového týždňa budeme rozosielať dotazníky, v ktorých Vás poprosíme vyjadriť záujem o účasť v deviatom ročníku aknety PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2021.

Termín odovzdania vyplnených dotazníkov je 19. februára 2021.

Situáciu z pozície organizátora akcie pozorne sledujeme a o akejkoľvek zásadnej zmene Vás budeme okamžite informovať. Slávnostné odovzdávanie cien oceneným kanceláriám sa takisto uskutoční vo formáte závislom na aktuálnych protipandemických opatreniach.

Pevne veríme, že aktuálny ročník ankety sa podarí pripraviť podľa našich i Vašich predstáv. Celý tým EPRAVO.SK je Vám samozrejme k dispozícii, v prípade otázok alebo nejasností sa na nás neváhajte obrátiť.

Tešíme sa na Vás a prajeme kľudné dni,

                                                                                   Mgr. Miroslav Chochola